Facebook

Een update van onze man in het veld, Ben Wissink

Inmiddels is begin 2019 ons 4e en tot nog toe ons laatste project afgerond. Het betreft een tuin bij het St Mary college in Bukedea, Oeganda. Dit is een middelbare meisjesschool met studenten die in opleiding zijn voor het beroep leraar. Er is dat gebied veel oorlog geweest en de bevolking is arm. Tijdens de zomer van 2018 is door het dagelijks bestuur besloten om hier mee aan de gang te gaan.

Voor de uitvoering van dit project hebben wij er weer gekozen om met de aannemer Martin Opio in zee te gaan. In November 2018 zijn de werkzaamheden gestart. In Januari is het project afgerond en gecontroleerd. Bij de controle werden nog een aantal zaken gevonden die niet volgens het contract uitgevoerd waren, na aanpassingen is het project in februari afgerond. wederom een mooi project gerealiseerde.

Ondertussen is het alweer een half jaar geleden dat wij het project afgesloten hebben. Wij willen een update geven en van ons laatste project in Bukedea. De investeringen en inspanningen van Foodvillage geven ook in Bukedea weer een prachtig resultaat. Er worden zelfs zoveel groente geoogst dat er een gedeelte verkocht kan worden. Met de opbrengst van deze verkoop worden zaad, kunstmest en bestrijdingsmiddelen ingekocht.

Een kleine tegenvaller was dat tijdens het droge seizoen de grote pomp van de school het plotseling begaf, daardoor was er ook geen aanvoer van water naar de pomp van de tuinproject, wat tijdens het droge seizoen desastreus is voor de gewassen. Het lokale team heeft dit op tijd met ons gerapporteerd en gecommuniceerd en Foodvillage heeft hier alert op gereageerd door een bedrag beschikbaar te stellen voor aanschaf van een nieuwe pomp, daardoor kon er na twee dagen alweer geïrrigeerd worden.

De nog jonge kippen op de foto zijn nu bijna aan de leg. De foto's laten zien wat je in met een goed watersysteem kunt bereiken.

Dank aan alle sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt!