Facebook

FoodVillage heeft ANBI status

FoodVillage mag zich sinds kort een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling' noemen. Oftewel een ANBI. Natuurlijk zijn wij erg trots op het feit dat we dit keurmerk mogen dragen. Maar een ANBI-status heeft ook belastingtechnische voordelen, bijvoorbeeld dat jouw donaties aftrekbaar zijn.

Organisaties die zich inzetten voor een goed doel kunnen bij de Belastingdienst een ANBI-status aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. En FoodVillage is geslaagd voor de test!

 

 

Belastingaftrek
Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor donateurs belangrijk. Want als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. En nalatenschappen die een ANBI ontvangt, zijn vrijgesteld van erfbelasting. Wil je weten hoe dit precies werkt? Kijk dan hier.

En als je meer wilt weten over waar jij aan bij kunt dragen, kijk dan eens naar ons eerste project: de Githothua Primary School in Kenia. Voor dit project sparen we nu voor een biogasinstallatie.