Facebook

Jaaroverzicht 2016

Nadat wij vorig jaar een tuin hadden gerealiseerd bij ons tweede project, de Masaku school in Machakos, is dit voorjaar de keuken door FoodVillage aangepakt, iets wat echt nodig was want de omstandigheden voor diegene die moesten koken en die van de kinderen waren erg slecht. Doordat er op oude, lekke houtkachels zonder afvoer werd gekookt zaten de kinderen volledig in de rook en omdat er gestookt werd met sloophout was dat zeer schadelijk voor hun gezondheid. Door FoodVillage is met plaatselijke aannemers een renovatieplan opgezet waarbij de keuken volledig is gerenoveerd.

De eetzaal is betegeld en afgescheiden van de keuken, de houtkachels zijn weer voorzien van goed werkende rookgasafvoeren, het dak wat volledig lek was is vernieuwd, de wanden zijn voor zover als nodig voorzien van tegels en er zijn nieuwe aanrechtbladen met opbergruimtes aangebracht. Al met al is er een mooie en hygiënische werkplek en eetruimte gecreëerd. Aangezien de kinderen intern wonen en leren en daardoor drie keer per dag gebruik maken van deze ruimte is dit een enorme vooruitgang.

De gehele renovatie is binnen het door ons gestelde budget uitgevoerd. Sterker nog, er is zelfs een bedrag over om komend jaar een kippenhok te realiseren voor 100 kippen. Door de eieren opbrengst krijgen de kinderen een mooie en gezonde aanvulling op de groenten welke in eigen tuin worden verbouwd. 

Om dit financieel mogelijk te maken is er op 23 maart een benefietdiner georganiseerd in het restaurant Hendrickje Stoffels wat dankzij de belangeloze gastvrijheid van Marko en Bianca heeft kunnen plaats vinden. 

Tijdens dit diner, waar meer dan 60 personen aan deelnamen, heeft ook een verloting en een veiling plaats gevonden. De uiteindelijke netto opbrengst bedroeg € 6.200,- een prachtige resultaat.

Tezamen met de jaarlijkse individuele giften, onze vaste donateurs én opbrengsten uit andere acties hebben wij de financiering voor deze renovatie rond gekregen. Onze partner Wilde Ganzen heeft ons voor de tweede keer gesteund zodat er uiteindelijk een bedrag van ruim € 16.000,- beschikbaar was. 

Wat hebben wij inmiddels bereikt?

  • De productie van de door FoodVillage aangelegde tuin in Machakos heeft sinds juni 2014 meer dan 1350 kg groente opgebracht met een lokale marktwaarde van € 7.500,-. Door dit bedrag uit te sparen op de inkoop konden financiële tegenvallers opgevangen worden.
  • Dankzij de aangelegde tuin en gerenoveerde keuken heeft de school in Machakos een substantiële groei in het aantal leerlingen meegemaakt. Waren er in 2014 nog mogelijkheden voor 110 kinderen, anno 2016 krijgen er 155 kinderen scholing en onderdak op de Masaku school. De school heeft zelfs nog een gedeelte van de productie kunnen verkopen, dus ze zijn meer dan zelfvoorzienend.
  • Deze groei in het aantal leerlingen is bij ons eerste project in Githotua nog veel spectaculairder. Zij zijn gegroeid van 600 naar 1100 leerlingen en hebben er dientengevolge 6 lokalen bij moeten bouwen. Dankzij het voedselprogramma kiezen de ouders bewust voor een school welke samen werkt met FoodVillage. Ook daar weet men dat je makkelijker leert met een volle dan met een lege maag. 
  • In samenwerking met de lokale overheid, het schoolbestuur en de leraren is er een lokaal team samengesteld welke verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken in de school en voor de tuin. Wij worden maandelijks middels rapportages op de hoogte gehouden van de opbrengsten in de tuin en kunnen bij problemen bijsturen. 

Wij zijn sinds 2012 actief met onze stichting in Kenia. In de periode tot eind 2016 hebben wij dankzij ons concept, de aanleg van tuinen nabij scholen, meer dan 1.000.000 maaltijden kunnen verstrekken. Zonder dit initiatief zou het er bij die scholen toch anders hebben uit gezien. Wij hebben de kinderen geleerd hoe zij zelf groenten kunnen verbouwen en ze hebben geleerd hoe je ook geld kunt verdienen met de verbouw van groente. Ze zijn bewuster geworden op het punt van hygiëne en versterkt in het vertrouwen in zichzelf. 

Wat zijn onze plannen voor 2017?

We gaan door op de ingeslagen weg en gaan dit nog nadrukkelijker doen met onze lokale partners. Zij zullen hoe langer hoe meer verantwoordelijk worden de huidige situatie en het verder uitrollen van het concept van FoodVillage naar andere scholen.

Verder hebben wij concrete plannen om ook in Oeganda dergelijke tuinen bij scholen aan te leggen, dit gaan wij met name doen in samenwerking met de stichting Bake for Life welke daar al een goed lopende organisatie heeft.