Facebook

Jaaroverzicht 2018

Onze projecten

Githothua in Ruiru, Kenia

Gestart in 2011 is dit het eerste project van FoodVillage en heeft om die reden natuurlijk een speciale plaats in ons hart. In januari 2015 hebben we als FoodVillage, na een periode van afbouw, financieel afscheid genomen van elkaar. Reden hiervoor vindt zijn oorsprong in de visie van FoodVillage dat ‘projecten’ na een aantal jaren zelfstandig moeten kunnen draaien. FoodVillage heeft de kennis en de middelen gegenereerd en heeft een goede fundering gelegd.

De jaren 2016 en 2017 lieten helaas een achteruitgang in de organisatie en de verzorging van de tuin zien. Maar gelukkig tekende zich een herstel af in 2018 en werden zaken weer goed opgepakt door de inzet van onze helden Samuel Nderi en David Murigi. Hulde aan deze twee mensen voor het opnieuw motiveren van het schoolteam. Daarna heeft het schoolteam onder leiding van Micheal Ngaroga de schouders er weer onder gezet met weer een mooi resultaat.

Enkele feiten op een rijtje:

 • Er is een vaste tuinman aangesteld die door de school betaald wordt;
 • Ouders hebben zelf de aanschaf van kooktoestellen gefinancierd;
 • Sinds 2012 zijn er 1.500.000 lunches geserveerd;
 • Dagelijks worden er gemiddeld 1000 lunches verstrekt;
 • Ouders dragen nog steeds bij als kinderen een lunch gebruiken;
 • School is gegroeid van 450 leerlingen in 2012 naar 1500 leerlingen in 2018.

Machakos, Kenia

Bij ons tweede project in Kenia, de Masaku school voor lichamelijk en geestelijke gehandicapten in Machakos, is de verzorging van de tuin vanaf het begin uitstekend onder controle. Er worden zelfs aardbeien geteeld en de groentes zijn van hoge kwaliteit. De tuin wordt zeer professioneel onderhouden door de tuinman Mwanzia. Dankzij de sponsoring van de Stichting 40MM is er in 2017 een kippenhok gebouwd en zijn er in 2018 50 kippen aangeschaft. Ook zijn in 2018 de druppelleidingen van het irrigatiesysteem vervangen.

Met ingang van 2019 gaat dit project, geheel conform visie van FoodVillage, zelfstandig draaien en behoeft het geen verdere financiële ondersteuning meer.

Enkele feiten op een rijtje:

 • Druppelleidingen voor irrigatie in 2018 vervangen;
 • Realisatie van kippenproject in 2018;
 • Project gaat zelfstandig draaien met ingang van 2019.

Tororo Oeganda

Ons eerste project in Oeganda. Met dit project zijn we gestart in november 2017 en het is afgerond in januari 2018. Het resultaat is een prachtig tuin met 52 teeltbedden en een fruittuin van 300 m2, volledig omheint en ingericht met moderne irrigatie technieken. Ook hier is geïnvesteerd in een kippenhok voor maar liefst 300 kippen. Het kippenhok en de kippen zijn gesponsord door Stichting de Zilveren Rozenkrans, Stichting Axillia en Wilde Ganzen in samenwerking met FoodVillage.

In de tuin zouden we samen gaan werken met een lokale partij die deze tuin als demonstratietuin zou gaan gebruiken. Helaas is dat niet doorgegaan. En tot ieders grote verdriet en ontzetting is in januari de projectleider Joseph Wambele op zeer jonge leeftijd overleden. Met hem verliezen wij een stuwende kracht met veel parate kennis. Het moge duidelijk zijn dat hierdoor het eerste jaar niet gelopen is zoals we graag hadden gewild. Toch is het belangrijk te noemen dat we zeer veel steun en technische adviezen hebben gekregen van Martin Opio een locale aannemer die zich ook inzet voor deze doelgroepen.

In 2019 gaan wij samenwerken met een agrarische consultant die regelmatig het team in Tororo zal adviseren en ondersteunen. En dat je als organisatie niet alles kunt sturen en controleren blijkt wel uithet volgende voorbeeld van de aanschaf van eendagskuikens. De screening op female en male is niet helemaal goed gegaan, de ratio had moeten zijn 220 hennen en 30 hanen. In het volwassen stadium bleken er 140 hanen en 110 hennen te zijn.

Enkele feiten op een rijtje voor 2018:

 • Overlijden van Joseph Wambele, de projectleider had grote invloed op communicatie en aansturing van de dagelijkse werkzaamheden;
 • Zuster Clare Apio heeft daarna de verantwoordelijkheden overgedragen aan Zuster Bertha Amondi;
 • Samenwerking met lokale partner is helaas mislukt;
 • Er is onvoldoende kennis aanwezig, we gaan daarom samenwerken met een agrarische consultant;
 • Stormschade in september 2018 aan de tuin en omheining door omwaaien van een boom;
 • Het teveel aan hanen is geslacht en geconsumeerd, er bleven 110 kippen over.

Bukedea, Oeganda

FoodVillage start in december 2018 het vierde project sinds haar oprichting. Dit project zal wederom gerealiseerd worden in Oeganda bij het St. Marys Primary Teacher College in Bukedea, in het Noordoosten van Oeganda. Dit is een instituut waar meisjes worden opgeleid tot leraar. Er zijn ongeveer 300 studenten in opleiding.

Dit project is een kopie van ons andere project in Oeganda (in Tororo). Het betreft het aanleggen van een tuin met teeltbedden met een irrigatie systeem, een fruittuin en de omheining van het perceel. Het bouwen van een kippenhok en de aanschaf van 300 kippen, inclusief voer voor de eerste drie maanden. We gaan weer samenwerken met dezelfde aannemer als in Tororo. En ook dit project wordt weer ondersteund door Wilde Ganzen.