Facebook

FoodVillage in 2015: Terugblik en nieuwe plannen

Afgelopen jaar stond bij ons in het teken van consolidatie, een bewuste keuze. Een pas op de plaats. Om tijd en ruimte te maken om de resultaten van de inspanningen die wij vanaf 2012 hebben geleverd te zien: De afronding van twee mooie projecten. In deze blog blikt bestuurslid René Wissink terug. En vertelt hij over de volgende stappen, want voor het komend jaar worden er alweer mooie plannen gevormd.

De huidige projecten
Natuurlijk begint ons verhaal bij de Gitothua Primary School nabij Ruiru. Met de aanleg van een tuin, een kas, keuken en verblijfruimte waar de kinderen overdekt kunnen lunchen. Toen wij daar in 2012 startten met de eerste fase van het project, de aanleg van de tuin en bouw van de keuken, werd aan ongeveer 450 kinderen les gegeven. Inmiddels zijn dat er meer dan 1.000. De belangrijkste reden voor deze gigantische aanwas is het feit dat de kinderen dankzij ons programma dagelijks een gezonde maaltijd krijgen. De leerprestaties zijn aanwijsbaar gestegen, leren zonder honger gaat een stuk makkelijker.

Ons tweede project is de Masaku school in Machakos, één van de weinige scholen in Kenia voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijk handicap. Deze school ligt op ongeveer 60 km van de Githothua Primary School. De tuin heeft een bijzonder karakter, want die diende bereikbaar te worden gemaakt voor kinderen in een rolstoel. Dit hebben we bereikt door de aanleg van verhoogde zaaibedden en bredere paden.

Naar zelfstandigheid
Het motto van onze stichting is dat wij alleen participeren als vast staat dat de projecten op termijn zelfstandig kunnen functioneren: Geef de mensen een hengel in plaats van een vis. In het kader hiervan hebben wij de verantwoording voor beide tuinen, en alles wat daar mee te maken heeft, afgelopen jaar grotendeels neergelegd bij onze schoolteams in Kenia. Deze bestaan, naast ons bestuurslid ter plekke, uit de leiding van de school en een vertegenwoordiger van de ouderenraad van het dorp. Uiteraard hebben wij beide projecten zo goed mogelijk gevolgd.

In Ruiru worden, na een aanvankelijke korte dip, op dit moment meer dan 600 maaltijden per dag geserveerd. Op dit moment sponsoren wij alleen nog de salarissen van de kok en een tuinvrouw. We hopen natuurlijk dat ook deze kosten snel zelf gedragen kunnen worden. In Machakos is het project een ongekend succes, met name dankzij de tomeloze inzet van een aantal onderwijzers en een zeer gemotiveerd schoolbestuur. De opbrengst van de tuin is zo hoog dat deze meer dan voldoende oplevert voor de maaltijden van alle kinderen én dat daarnaast soms zelfs nog een overschot is wat plaatselijk wordt verkocht.

Al met al kan dus wel gesteld worden dat men in Kenia de weg gevonden heeft naar verdere zelfstandigheid. En het allerbelangrijkste, door onze inspanningen zijn er meer dan 200.000 maaltijden verstrekt!

Toekomstplannen: nieuwe keuken in Machakos
Zoals gezegd was 2015 een jaar van consolidatie en dat is ook goed geweest, maar het komende jaar gaan we ons werk in Afrika weer oppakken. Want er is zo veel te doen. We richten onze pijlen in eerste instantie op de keuken bij de school in Machakos. Deze is in erbarmelijke staat en heeft echt een opknapbeurt nodig. Op dit moment is het eigenlijk qua hygiëne onverantwoord om daar maaltijden te bereiden. Er staan twee houtgestookte fornuizen waarvan de rookgasafvoeren al lang geleden zijn ingestort, met als gevolg dat niet alleen de keuken maar ook de eetplek voor de kinderen volledig onder rook staat.

Wij zouden deze keuken graag willen renoveren en hebben daar in overleg met plaatselijke aannemers ook een concreet plan voor gemaakt. Dit plan bestaat uit drie fases. De eerste fase zal globaal bestaan uit het plaatsen van een wand die de keuken afscheidt van de eetzaal, het aanbrengen van een uitgifte luik en voldoende betegelde snij- en bereidingstafels, het gedeeltelijk betegelen van de wanden en het vernieuwen van de rookgasafvoeren van de fornuizen. Een zeer concreet project, en we gaan er van uit dat wij dit dan ook de eerste helft van 2016 hebben gerealiseerd.

U kunt helpen!
Globaal bedragen de kosten voor de eerste fase van de nieuwe keuken ca. € 6.000,-. Een bedrag dat wij voor een deel met gerichte acties bijeen proberen te krijgen. Net als vorig jaar stellen wij een digitale  'FoodVillage Kerstkaart' online beschikbaar en vragen we iedereen binnen ons netwerk om deze kaart te gebruiken en de bespaarde portokosten te doneren aan FoodVillage. Verder wordt er op 23 maart 2016 een 4-gangen diner georganiseerd bij het alom bekende restaurant Hendrickje Stoffels. Voor 75,- euro kunt u aanschuiven voor een onvergetelijke avond. Dankzij de medewerking van het management denken wij hier een substantieel bedrag aan over te houden. U kunt zich nu al opgeven voor dit diner, we zijn 'beperkt' tot maximaal 60 couverts en helaas... vol is vol!

Andere toekomstplannen
De opzet van FoodVillage, het aanleggen van schooltuinen voor educatie en gezonde voeding, is uiteraard ook buiten Kenia goed mogelijk. Wij onderzoeken op dit moment de aanleg van een tuin bij een school in Tororo, Agururu in Oeganda. Eventueel in samenwerking met de stichting Bake for Life. Verder wordt onderzocht of FoodVillage in samenwerking met Stichting Samen Scholen mogelijkheden heeft om een tuin aan te leggen bij een door Stichting Samen Scholen gebouwde school in Nicaragua. Tenslotte worden de mogelijkheden onderzocht om het principe van FoodVillage ook toe te passen bij scholen in Roemenië. Al met al hebben we voor 2016 weer grote plannen en we hopen dan ook één of meerdere van die plannen tot uitvoer te brengen.

Dit kunnen we alleen dankzij alle mensen die onze stichting al lange tijd een warm hart toedragen. Zoals in het bijzonder de Westfriese zaadbedrijven, die met sponsoring van de benodigde zaden aan de basis van onze bloeiende tuinen staan.

Namens alle kinderen die nu dagelijks een warme maaltijd krijgen: Bedankt! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2016!

Saskia, Raoul, Susanne, Ben, Ted, Joris, Jos en René

Ps: Bekijk hier ook nog wat laatste foto's van onze schoolprojecten!