Facebook

Jaarverslag 2020

Covid 19 heeft niet alleen in Europa in zijn greep, maar heeft ook een grote impact op het resultaat van onze lopende projecten. Met trots hebben wij als Foodvillage nog net voor de wereldwijde uitbraak van Covid 19 ons derde project bij de Opany school voor 95% kunnen voltooien. 

Het lag in de bedoeling dat wij dit project in maart 2020 zouden afronden. Helaas zijn wij niet in staat geweest om dit project en de andere projecten te bezoeken. 

Ook in Kenia en Oeganda zijn door de lockdowns de scholen gesloten. Worden er bij ons nog een aantal sectoren door de overheid geholpen daar is geen sprake van in deze landen, met als gevolg dat er veel mensen geen werk hebben en dan ook geen inkomen hebben, terwijl de prijzen voor voedsel en energie stijgen. Kippenvoer is bijna onbetaalbaar geworden omdat de basisbestanddelen nu voor menselijke consumptie gebruikt worden, de verkoop van eieren dekt bij lange na niet de kosten. Diefstal van materialen en voedsel is aan de orde van de dag.

Toch zijn positieve berichten van onze projecten op te melden, lees verder voor een korte update over onze lopende projecten. Het volledige jaarverslag is hier te vinden.

Gitohua (Kenia)

Ons eerste project gestart in 2012 was in Kenia bij de Gitothua primary school in Ruiru. Twee jaar terug waren er veel zorgen over dit project en vroegen wij ons af of dit project wel zelfstandig verder zou kunnen gaan. Maar er is een nieuwe hoofdonderwijzer aangesteld bij de school en die heeft er de bezem door gehaald en is met volle moed begonnen om dit project duurzaam te maken. 

Masakuschool, Machakos (Kenia)

Ons tweede project bij de Masaku school voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten in Machakos Kenia. Helaas, door de Covid 19 zitten de kinderen sinds april thuis. De groenten van de tuin worden nu aan de lokale bevolking verkocht. Dit project wordt professioneel gerund en draait vanaf het begin uitzonderlijk goed. Dit project draait geheel zelfstandig. 

Mama Kevina school, Tororo (Oeganda)

Ons eerste project in Oeganda bij de Mama Kevina school in Tororo heeft veel last van de lockdown. Kinderen zijn hier ook sinds april thuis. Het team is voor het grootste gedeelte naar hun geboortestreek teruggekeerd. Nu moeten er lokale krachten ingehuurd worden voor het onderhoud van de tuin. Bij dit project is het ook weer duidelijk dat na een goede start en ondersteuning van twee jaar door FoodVillage, het zelfstandig beheren problemen geeft. Dit wordt veroorzaakt door wisselingen in het management en de verantwoordelijkheden niet op de juiste plaats. Maar ook hier zien we dat de weg omhoog weer gevonden is en verwachten dat in 2020 weer betere resultaten te krijgen De door FoodVillage aangetrokken agrarische consultant die woonachtig is in Tororo en daardoor ondanks de lock down de mogelijkheid om dit project te bezoeken en adviezen te geven, wat duidelijk te zien is de resultaten. 

St. Mary's college, Tororo (Oeganda)

Ons tweede project in Oeganda bij het St Mary college in Bukedea is de situatie hetzelfde als in Tororo. Door de beperking van het reizen is het voor onze agrarische consultant niet mogelijk om het project te bezoeken. Ook hier moeten lokale krachten ingehuurd worden voor het onderhoud van de tuin. Op dit moment zijn er weinig gewassen gezaaid en geplant en is er achterstallig onderhoud. Dit project heeft een tekort aan expertise en management in huis om het project zelfstandig te laten draaien en is voor een groot gedeelte afhankelijk van ondersteuning van onze agrarische consultant. Het kippenproject heeft dezelfde problemen als het project bij de Mama Kevina school. 

We vertrouwen er op dat als de situatie weer normaal is, en er weer ondersteuning gegeven kan worden, ook dit project weer beter zal gaan draaien. 

Opany school, Tororo (Oeganda)

Ons laatste project  opgestart in 2020 in Oeganda is bij de Opany school in Tororo. Dit project is nog niet afgerond. De aannemer moet nog een aantal werkzaamheden uitvoeren. Het project draait al naar verwachting en er zijn al diverse gewassen geoogst. Ook hier is de school gesloten en worden de groenten en eieren tegen gereduceerde prijzen verkocht aan de lokale bevolking. 

East-West seeds was een belangrijke sponsor bij het tot stand komen van het project bij.

FoodVillage was geadviseerd om contact op te nemen Annet Kiiza, zij is Knowledge team Manager East-West seeds in Oeganda.  

Ten slotte

Door alle ervaringen die we hebben meegekregen sinds wij ons eerste project 2011 hebben opgestart is het wel duidelijk dat ondersteuning en overbrenging van kennis absoluut nodig is om deze projecten te laten slagen. Alleen duurt het in Afrika een paar jaar voordat men zich bewust is dat een eigen inbreng noodzakelijk is.  Dit op een Hollandse (directe manier) over te brengen geeft wel vaak wrijvingen en conflicten maar uiteindelijk leidt dit wel tot resultaat en wederzijds begrip. 

Naast onze vaste donateurs zijn wij weer veel dank verschuldigd aan onze sponsors, waaronder:

  • East-West seeds 
  • Stichting de Zilveren rozenkrans Opmeer 
  • Stichting Auxillia Wervershoof 
  • Personeelsvereniging Syngenta
  • 40 MM Verhuizen