Facebook

Millenniumcheque voor FoodVillage

Op vrijdag 21 februari overhandigde wethouder Westenberg van de gemeente Hoorn een millenniumcheque van 500 euro aan FoodVillage.

Hoorn is een milleniumgemeente en zet zich actief in voor de realisatie van de Milleniumdoelen. Deze, door de Verenigde Naties geformuleerde doelen, zijn gericht op wereldwijde armoedebestrijding en een duurzamer leefmilieu. Deze doelen werden weliswaar door regeringsleiders vastgesteld, maar om ze voor 2015 daadwerkelijk te kunnen halen is ieders hulp nodig, met name op lokaal niveau. De gemeente Hoorn steunt ons vanwege onze bijdrage hieraan.

Wethouder Westenberg over FoodVillage:

“De rijkdom in de wereld is nog altijd erg ongelijk verdeeld. Er is echt nog heel veel armoede. Lokale initiatieven zoals die van FoodVillage Hoorn zijn dan ook ontzettend belangrijk. Bijzonder aan juist dit initiatief vind ik dat het aansluit bij meerdere millenniumdoelen: het uitbannen van extreme armoede en honger, alle jongens en meisjes naar school, minder kindersterfte, meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu en meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.”

De acht millenniumdoelen zijn:

  1. Extreme armoede en honger uitbannen
  2. Alle jongens en meisjes in de schoolbanken
  3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
  4. Kindersterfte is sterk afgenomen
  5. Minder vrouwen sterven tijdens zwangerschap of bevalling
  6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt
  7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
  8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp