Facebook

Jaarverslag 2021

Zoals u al van ons gewend bent willen wij op het eind van het jaar verslag uitbrengen van wat er bij onze lopende projecten in Afrika tot stand is gekomen en wat wij als FoodVillage met uw hulp hebben kunnen realiseren in 2021.

Schreven wij in ons jaarverslag van 2020 dat de uitbraak van de pandemie grote gevolgen had voor onze lopende projecten en voor de lokale bevolking, helaas moeten wij constateren en accepteren dat Covid anno 2021 de wereld nog steeds in zijn greep heeft. Ons voornaamste doel in 2021 was dan ook om de projecten in de lucht te houden en de lokale teams de financiële ondersteuning te geven waar dat nodig was.

Deze ondersteuning bestond in 2021 voornamelijk uit het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de samenwerking met KTM-team van East-West Seeds en de teelttechnische ondersteuning door onze agrarische consultant Joel Ofufa. Verder hebben wij de projecten ondersteund met de aankoop van zaden, kunstmest en gewasbescherming. Ook onderhoud en vervanging van irrigatiesystemen zijn door ons gefinancierd in 2021.

Maar naast de steun aan onze projecten hebben wij ook een aantal kleine boeren in de directe omgeving van onze projecten ondersteund om ze kennis en nieuw inzicht te geven in teelttechnieken met als doel, het verbeteren van de opbrengst Met deze ondersteuning profiteren niet alleen de leerlingen van de scholen maar ook de lokale bevolking van het unieke concept van FoodVillage.

Helaas zijn wij niet in de gelegenheid geweest om onze projecten te bezoeken. Maar de rapporten die wij van de projectteams mochten ontvangen geven ons een goed overzicht van de situatie en we zien dat de lokale teams er alles aan doen om onder deze moeilijk omstandigheden het hoofd boven water te houden.

Het volledige jaarverslag is hier te vinden.